Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks VKM Trading OÜ sai KIKist meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 135 175 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.02.2020 - 30.11.2020 ellu projekt „VKM Trading OÜ väikeprojekti investeering“. Projekti eesmärk on suurendada tootmisprotsessi ressursitootlikkust uue innovaatilise tehnoloogiaga puhumisseadme, LED valgustuse ja kompressori näol ning parandada alates 2021. aastast ettevõtte ressursikasutust 1,7% võrra valmistoodangu ühiku kohta. Investeeringu tulemusena paraneb ressursikasutus 1,7% võrra ja kuluefektiivsus 2,0.

VKM Trading OÜ väikeprojekti investeering PROJEKTI EESMÄRK ON PARANDADA TOOTMISE RESSURSIKASUTUST. Projekti raames soetatakse uus puhumisseade, kompressor ja paigaldatakse tootmisesse energiasäästlikud LED-valgustid.

Meie partnerid